Charlotte Kjærgaard

Advokat (H)

Partner

Kontakt:
E-mail: ck@advokatfyn.dk
Telefon: (+45) 62 21 00 00

Primære arbejdsområder:
Erhvervs- og selskabsret
Immaterialret (varemærker, ophavsrettigheder, patenter mv.)
Lejeret
Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær 
Sager om samlivsophævelse, skilsmisse og bodeling 
Dødsbobehandling
Testamenter og ægtepagter
Rets- og Voldgiftssager
Mediation

Medlemsskaber:
Danske Mediatoradvokater
Dansk Selskab for Boligret

Profil:
Advokat: 2004

XLweb