Aktuelle legater

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Kræver ansøgningsskema:

Brev til ansøgere

Ansøgningsskema

Brev ansøgere: Klik her

Ansøgningsskema: Klik her

 

Ansøgningsfrist 10. oktober 2017 – uddeling ultimo november
Kontaktperson: Birgit Andersen


 AdvokatFyn a/s administrerer professionelt en række legater herunder ”En Sømands Legat”, ”Anne og Tove Lindholms mindefond”, "Emmy og Svend Hugo Weicheis Gigt- og kræftlegat" og "Egil og Maja Christiansens Familielegat"
 

Emmy og Svend Hugo Weichels Gigt- og kræftlegat
Tildeles personer som er lidende af gigt eller kræft og som er bosat i det tidligere Svendborg Amt.
Kræver ikke ansøgningsskema. Kortfattet ansøgning bilagt relevant materiale, seneste skattemæssige årsopgørelse samt oplysninger om hvad legatportionen agtes anvendt til.

Ansøgningsfrist 1. juni - Uddelingssdato 27. juli
Kontaktperson: Bettina Mollerup Hansen
 Anne og Tove Lindholms Mindefond
Kræver ikke ansøgningsskema. Kortfattet ansøgning bilagt relevant materiale samt seneste skattemæssige årsopgørelse.

Ansøgningsfrist 15. november - Uddeling medio december
Kontaktperson: Bettina Mollerup Hansen
 En Sømands Legat
Kræver ansøgningsskema. Klik her

Ansøgningsfrist 31. maj - Uddelingsdato 16. august
Kontaktperson: advokatsekretær Rikke Søgaard
 Egil og Maja Christiansens Familielegat
Kræver ansøgningsskema. Klik her

Ansøgningsfrist 31. oktober - Uddelingsdato 5. december
Kontaktperson: advokatsekretær Rikke Søgaard


XLweb