Aktuelle legater

AdvokatFyn a/s administrerer professionelt en række legater herunder ”En Sømands Legat”, ”Anne og Tove Lindholms mindefond”, "Emmy og Svend Hugo Weicheis Gigt- og kræftlegat", "Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond" og "Egil og Maja Christiansens Familielegat"
 

Emmy og Svend Hugo Weichels Gigt- og kræftlegat
Tildeles personer som er lidende af gigt eller kræft og som er bosat i det tidligere Svendborg Amt.
Kræver ikke ansøgningsskema. Kortfattet ansøgning bilagt relevant materiale, seneste skattemæssige årsopgørelse samt oplysninger om hvad legatportionen agtes anvendt til.

Ansøgningsfrist 1. juni - Uddelingssdato 27. juli
Kontaktperson: advokatsekretær Annette KoopmannAnne og Tove Lindholms Mindefond
Kræver ikke ansøgningsskema. Kortfattet ansøgning bilagt relevant materiale samt seneste skattemæssige årsopgørelse.

Ansøgningsfrist 15. november - Uddeling medio december
Kontaktperson: advokatsekretær Annette KoopmannEn Sømands Legat
Kræver ansøgningsskema. Klik her

Ansøgningsfrist 31. maj - Uddelingsdato 16. august
Kontaktperson: advokatsekretær Rikke SøgaardEgil og Maja Christiansens Familielegat
Kræver ansøgningsskema. Klik her

Ansøgningsfrist 31. oktober - Uddelingsdato 5. december
Kontaktperson: advokatsekretær Rikke Søgaard

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

har til formål at yde økonomisk støtte til personer, der måtte have behov derfor og som enten er 1) ældre enlige kvinder, eller 2) personer, der på grund af sygdom eller anden uforskyldt årsag har specielt behov for støtte, eller 3) yngre personer, der har behov for hjælp til at færdiggøre studier eller foretage studierejse i udlandet (kun hvis gruppe 1 og 2 mangler ansøgere).

Efterkommere af stifterens forældre Theobald Christian Frederik Weber og fru Sophie Meldola Weber, begge af Svendborg og som fyldestgør fondens formål, har fortrinsret til at modtage udbetalinger fra fonden.

 

Der sker ikke udlodning i 2019 grundet manglende obligationsafkast.

 

Kontaktperson: Birgit Andersen


XLweb