Mads B. K. Kromann

Advokat Mads B. K. Kromann

Advokat

Partner

Kontakt:
E: mk@advokatfyn.dk
T: (+45) 62 52 10 77

Primære arbejdsområder:
Arveret
Dødsbobehandling
Ejendomshandler
Erstatningsret
Inkasso
Offentlig ret
Retsagsbehandling
Søret

Profil:
Auktionsleder beskikket af Justitsministeriet
Censor i søret ved Marstal Navigationsskole

XLweb