Birte Caspersen

ADVOKATSEKRETÆR
E: bc@advokatfyn.dk
T: +45 62 17 64 25
D: +45 62 17 64 25

Primær arbejdsområder
Civile retssager
Ejendomshandler
Konkursboer
Lejeret
Mortifikationssager
Selskabsret
Testamenter og ægtepagter
Ægteskabssager