Charlotte Kjærgaard - Partner

ADVOKAT (H)
E: ck@advokatfyn.dk
T: +45 62 21 00 00

Profil
Advokat 2004

Primær arbejdsområder
Fast ejendom
Erhvervsret
Procesret
Immaterialret
Mediation
Strafferet

Medlemsskaber
Danske Mediatoradvokater
Dansk Selskab for Boligret

Linkedin