Mads B. K. Kromann – Partner

Advokat
E: mk@advokatfyn.dk
T: +45 62 52 10 77

Profil
Auktionsleder beskikket af Justitsministeriet
Censor i søret ved Marstal Navigationsskole

Primær arbejdsområder
Arveret
Insolvensret
Fast ejendom
Selskabsret

Linkedin