Stig Haack Pedersen

ADVOKAT
E: shp@advokatfyn.dk
T: +45 62 21 00 00

Profil
Advokat 1985
Skifterettens medhjælper i gældsaneringssager

Primær arbejdsområder
Dødsbobehandling og testamenter
Fast ejendom
Erhvervs- og selskabsret
Generationsskifte
Insolvensret og rekonstruktion
Landbrugsret

Linkedin