Susanne Pedersen

Advokatsekretær
E: sp@advokatfyn.dk
T: +45 62 52 10 77

Primær arbejdsområder
Civile retssager
Ejendomshandler
Konkursboer
Dødsboer
Lejeret
Inkasso
Selskabsret
Testamenter og ægtepagter
Ægteskabssager

Linkedin