Mere om fremtidsfuldmagter

Oprettet d.

Lov om fremtidsfuldmagter, som vi tidligere har omtalt her på siden, trådte i kraft den 1. september 2017.

Se evt. http://advokatfyn.dk/fremtidsfuldmagter/ for en yderligere beskrivelse af fremtidsfuldmagten i relation hertil.

Der kan for en del af de danske borgere være flere udfordringer i forbindelse med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, der ærligt talt er en lidt tung proces. De udfordringer man typisk kan løbe ind i kunne bl.a. være:

  • At den enkelte borger er fritaget for Digital Post/Nem-Id.
  • At der efter retskredsreformen af 1. januar 2007, som bl.a. betød lukningen af mange lokale domhuse, kan være meget langt til en notar for den enkelte borger.
  • At der udover de transportmæssige udfordringer, som det ovenfor anførte punkt giver anledning til, kan der også være et tidsmæssigt aspekt i sådanne sager. Nogen gange, så haster det simpelthen mere end det noget bureaukratiske system omkring fremtidsfuldmagten kan honorere. Det kan f.eks. være ønsket om oprettelse af en fuldmagt forud for en uplanlagt operation eller en pludselig opstået sygdom eller en uventet forværring af en eksisterende sygdom.

Heldigvis virker generalfuldmagter stadigvæk som et alternativ til fremtidsfuldmagter. De er lettere og hurtigere at få udarbejdet. De kræver blot 2 vitterlighedsvidner frem for en notar, og kan i princippet oprettes på bagsiden af en konvolut. Ulempen ved generalfuldmagten kontra fremtidsfuldmagten er dog den, at fremtidsfuldmagten er registreret centralt og ikke kan blive væk. Dette mindre risiko element kan dog minimeres, ved at man enten opbevarer en kopi af generalfuldmagten, enten i en bankboks eller som AdvokatFyn A/S tilbyder, i et af advokatfirmaets brandsikre skabe.

Man skal dog som udsteder af en generalfuldmagt dog være opmærksom på, at hvis man har udstedt en generalfuldmagt og senere udsteder en fremtidsfuldmagt, så er det fremtidsfuldmagten der vægter højest, jf. § 20, stk. 1 i lov om fremtidsfuldmagter.

Udstedelse af såvel generalfuldmagter som fremtidsfuldmagter er alvorlige sager, så hvis du er i tvivl, så tag din advokat med på råd.

Kontakt advokat Mads B. K. Kromann og advokat Julie Skaarup Bergstrøm

 

 


XLweb