Nye regler om registrering af reelle ejere

Oprettet d.

Nye regler om registrering af reelle ejere

Rigtig mange virksomheder skal registrere oplysninger om deres reelle ejere inden 1. december 2017.

Kravet om registrering af reelle ejere rammer en bred vifte af erhvervsdrivende og fonde, herunder selskaber af enhver slags (ApS, A/S, IVS osv.), fonde m.v.

Det er vigtigt at sondre mellem legale ejere og reelle ejere. En reel ejer har som udgangspunkt en ejerandel på minimum 25 % og/eller en bestemmende indflydelse i virksomheden, før denne skal registreres som reel ejer. En reel ejer vil altid være en fysisk person.

Hvis et ”selskab ”A f.eks. ejes af et ”holdingselskab ”B, der igen ejes af Hr. Jensen, så skal Hr. Jensen registreres som reel ejer af såvel ”selskab A” og ”holdingselskab B”.

En legal ejer skal registreres, hvis denne ejer mere end 5 % af en given virksomhed. En legal ejer kan være enten en fysisk person eller en juridisk person (f.eks. et ApS).

Se nærmere omkring registrering på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-reelle-ejere

Kravet om registrering skal været opfyldt senest 1. december 2017, og kan være lidt kompliceret i visse tilfælde. Såfremt De eller Deres virksomhed, måtte have behov for assistance i forbindelse med registrering af de reelle ejere af virksomheden, er De velkommen til at rette henvendelse til AdvokatFyn A/S.

Kontakt:

Advokat Julie Skaarup Bergstrøm

Tlf. 62176406

jsb@advokatfyn.dk  

 

Advokat Mads B. K. Kromann

Tlf. 62 52 10 77

mk@advokatfyn.dk

 


XLweb