Har du styr på de nye regler om digital kommunikation i lejeforhold?

Oprettet d.

Folketinget vedtog den 14. december 2017 lovforslag til ændring af leje- og almenlejeloven. Lovændringen betyder, at lejer og udlejer kan kommunikere digitalt. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2018 for nye lejeaftaler. 

 

En ny lovændring indenfor leje- og almenlejeloven betyder, at kommunikation mellem lejer og udlejer, som udgangspunkt og uden særskilt aftale, kan ske digitalt. Efter de nye regler kan lejer og udlejer frit vælge skriftlig kommunikationsform, herunder digital kommunikation.

Dette er en ændring af de hidtil gældende regler, hvor det kun var muligt at kommunikere via e-mail og andre digitale medier, hvis det var særskilt aftalt mellem lejer og udlejer.

Vigtige undtagelser

Den nye lovændring medfører, at der fortsat vil være en række undtagelser fra udgangspunktet om digital kommunikation. Denne begrænsning medfører, at det bl.a. ikke være muligt at give underretning digitalt i følgende situationer:

  • Meddelelser om udlejers opsigelse
  • Udlejers påkravsskrivelse begrundet i misligholdelse med betaling
  • Hvis en af parterne er fritaget for Digital Post

 

Nye regler fra 1. januar 2018

Lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 er ikke omfattet af de nye regler. Derimod vil de eksisterende lejeaftaler kunne blive omfattet af lovændringen fra den 1. januar 2018, når udlejer har givet meddelelse herom til lejer med almindeligt brev.

Kontakt Advokatfyn a/s

Har du spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at kontakte vores boligadvokater:

Advokat Julie Skaarup Bergstrøm: Telefon 62176406 eller E-mail jsb@advokatfyn.dk

Advokat Maria G. Erlang Schaumann: Telefon 62210000 eller E-mail ms@advokatfyn.dk


XLweb