Stig Haack Pedersen

Advokat

Kontakt:
E: shp@advokatfyn.dk
T: (+45) 62 21 00 00

Primære arbejdsområder:
Dødsbobehandling og testamenter
Fast ejendom
Erhvervs- og selskabsret
Generationsskifte
Insolvensret og rekonstruktion
Landbrugsret

Profil:
Advokat: 1985
Skifterettens medhjælper i gældsaneringssager

XLweb