AdvokatFyn a/s lader yngre kræfter tage over i direktionen

AdvokatFyn a/s lader yngre kræfter tage over i direktionen AdvokatFyn har rokeret i ledelsen, således at 39-årige partner Maria G. Erlang Schaumann er indtrådt som direktør. Maria blev optaget som partner i AdvokatFyn i 2018. Hun er en velfunderet advokat med et bredt kendskab til samtlige retsområder, men særligt familie- arveretten fylder meget i hendes…