Om AdvokatFyn a/s

AdvokatFyn a/s har en lokal forankring, der kommer dig og det fynske til gode, men vi varetager også klienter fra resten af landet såvel som fra udlandet. Uanset om du er privat klient, erhvervskunde eller begge dele. Vores arbejdsområder spænder vidt, og vores erfaringsgrundlag er stort. Vi er beskæftiget med sager, der strækker sig fra dødsboer, til virksomhedsrådgivning, over private retssager til straffesager – men uanset hvilket område der er tale om, er det med den bedst mulige løsning for klienten for øje, og kvalitet i arbejdet er helt afgørende for os.

Læs vores persondatapolitik samt vores forretningsbetingelser.

AdvokatFyn a/s modtager kontanter og visa/dankort. Vi modtager ikke MobilePay, MasterCard og udenlandske betalingskort.

AdcokatFyn

Vi hjælper vores klienter med:

Fast ejendom

 • Køb og salg

 • Projektudvikling

 • Administration af andelsboliger

Erhverv

 • Selskabsretlige forhold
 • Generationsskifte
 • Virksomhedskøb og salg

Erstatning

 • Arbejdsskader
 • Autoskader
 • Patientskader

Inkasso

 • Fogedretlig inddrivelse

 • Realkreditinkasso og tvangsauktioner

Insolvens

 • Gældssanering

 • Rekonstruktion

 • Konkurs

Landbrug

 • Køb og salg

 • Generationsskifte

 • Kriserådgivning

Familie

 • Ægtepagter

 • Skilsmisse og bodeling

 • Testamenter og arveret

 • Dødsbobehandling

Forældreansvar

 • Forældremyndighed

 • Samvær

 • Bopæl

Entreprise

 • Kontraktsindgåelse
 • Udbudsret
 • Projektudvikling
 • Voldgiftbehandling

Procesførelse

 • Retssager

 • Voldgiftssager

 • Konfliktløsning, mediation og retsmægling

Immaterielle rettigheder og IT-ret

 • Varemærker

 • Designs

 • Patenter

 • Domænesager

Offentlig ret

 • Rådgivning af offentlige myndigheder

 • Offentlig Ret

Forsikring

 • Ansvarssager

 • Personskadesager

Arbejde og ansættelse

 • Funktionær- og lønmodtagerforhold

Lejeforhold

 • Boliglejeret

 • Erhvervslejeret

Straffesager

 • Almindelige straffelovsovertrædelser

 • Særlovsovertrædelser