Konkurs- og insolvensret

Insolvensret er en samlet betegnelse, som dækker over Konkurs, Rekonstruktion, Frivillig akkord, Gældssanering og Tvangsopløsning.

Insolvens betyder ”manglende evne til at betale eller på anden måde opfylde sine økonomiske forpligtelser”. Vi vil på denne side uddybe Konkurs, Gældssanering og Tvangsopløsning indenfor Insolvensret nærmere. Har du brug for viden om nogen af de andre områder, er du altid velkommen til at kontakte os.

Konkurs

Hos AdvokatFyn har vi igennem en årrække virket som kuratorer i forbindelse med behandling af konkursboer. Vi repræsenterer såvel virksomheder, som indgiver egen konkursbegæring, og kreditorer der har krav i forbindelse med en opstået konkurs.

I vores arbejde i forbindelse med en konkurs lægger vi stor vægt på at få aktiverne registreret, vurderet og afsat bedst muligt – et succeskriterie, der oftest munder ud i en større dividendebetaling til kreditorerne.

Vi rådgiver bl.a. indenfor:

  • Konkursbobehandling
  • Omstødelse af dispositioner
  • Konkurskarantæne
  • Insolvent likvidation og tvangsopløsning
  • Kreditordninger ved akkord
  • Gældssanering
  • Pantebrevsinkasso og tvangsauktioner

Bistand til virksomheder i kontakt med konkursboer

Hos AdvokatFyn har vi mange års erfaring med behandling af konkursboer. Vi yder bistand til virksomheder i kontakt med konkursboer, hvor vi blandt andet rådgiver virksomheder om håndtering af tvister med et konkursbo, eller virksomheder der ønsker at købe hele eller dele af en virksomhed ud af et konkursbo.

Gældssanering – Gældsrådgivning

Er du endt i en situation, hvor du ikke har mulighed for at betale din gæld? Så kan det være gældsanering er en løsning for dig. Gennem en gældsanering ordning kan din gæld gennem blive slettet eller sat ned, så du kan betale af.

Alle bosatte i Danmark kan søge om gældssanering, men der er visse betingelser, som du skal opfylde for at få gældsanering. Kontakt os gerne hos AdvokatFyn, hvis du skal have hjælp og rådgivning i forhold til gældsanering.

Tvangsopløsning

Tvangsopløsning kan bl.a. være en konsekvens af selskabets manglende indsendelse af årsrapport, eller hvis selskabets ledelse udtræder uden, at der findes en ny.

Ved tvangsopløsning af selskaber udpeges der en likvidator, som skal undersøge selskabets økonomiske situation og sørge for, at selskabet lukkes ordentligt. Hvis selskabet er insolvent, kan tvangsopløsningen overgå til rekonstruktions- eller konkursbehandling.

Hos AdvokatFyn har vi flere års erfaring med likvidation af selskaber og har i sit arbejde som likvidator og kurator en særlig indsigt i nødlidende selskaber og virksomheder.

Advokat Hans Lindstrøm Svendsen er fast kurator og likvidator i konkursboer, opløsningsboer m.v. ved Retten i Svendborg.

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe