Legater

AdvokatFyn a/s administrerer professionelt en række legater herunder “Ove Madsens Mindefond”, “Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond” og “Egil og Maja Christiansens Familielegat”

Egil og Maja Christiansens Familielegat

Kræver ansøgningsskema. Klik her.

Ansøgningsfrist: 31. oktober – Uddelingsdato 5. december

Kontaktperson: Marianne Østbjerg

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Legatet har til formål at yde økonomisk støtte til personer, der måtte have behov derfor og som enten er

1) ældre enlige kvinder, eller
2) personer, der på grund af sygdom eller anden uforskyldt årsag har specielt behov for støtte, eller
3) yngre personer, der har behov for hjælp til at færdiggøre studier eller foretage studierejse i udlandet (kun hvis gruppe 1 og 2 mangler ansøgere).

Efterkommere af stifterens forældre Theobald Christian Frederik Weber og fru Sophie Meldola Weber, begge af Svendborg og som fyldestgør fondens formål, har fortrinsret til at modtage udbetalinger fra fonden.

Ansøgningsperiode fra den 01.09. – 15.10.

Ansøgninger kræver ansøgningsskema. Klik her.

Udbetaling sker ultimo november.

Kontaktperson: Birgit Andersen

Ove Madsens Mindefond

Fondens formål er at yde støtte til at unge mennesker kan uddanne sig til landmænd, eller som måtte være uddannet, men ønsker at videreuddanne sig til gavn og glæde for dansk landbrug.

Endvidere kan der også anvendes beløb til landmænd, der på grund af dem uvedkommende forhold, har brug for ferie eller lignende.

Ansøgningsfrist: 1. marts – 15. april.

Kontaktperson: Marianne Østbjerg.

Lad os hjælpe dig
Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.