Legater

AdvokatFyn a/s administrerer professionelt en række legater herunder ”En Sømands Legat”, ”Anne og Tove Lindholms Mindefond”, “Ove Madsens Mindefond”, “Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond” og “Egil og Maja Christiansens Familielegat”

Anne og Tove Lindholms Mindefond

Kræver ikke ansøgningsskema. Mindefonden yder støtte til økonomisk dårligt stillede personer i

forbindelse med sygdom, skilsmisse eller dødsfald. Legatet kan søges af personer, der mener at

kunne opfylde disse betingelser. Kortfattet ansøgning bilagt relevant materiale samt seneste

skattemæssige årsopgørelse.

Ansøgningsfrist: 15. november – Uddeling medio december
Kontaktperson: Marianne Østbjerg

En Sømands Legat

Kræver ansøgningsskema. Klik her

Ansøgningsfrist: 31. maj – Uddelingsdato 16. august

Kontaktperson: Marianne Østbjerg

Egil og Maja Christiansens Familielegat

Kræver ansøgningsskema. Klik her.

Ansøgningsfrist: 31. oktober – Uddelingsdato 5. december

Kontaktperson: Marianne Østbjerg

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Legatet har til formål at yde økonomisk støtte til personer, der måtte have behov derfor og som enten er

1) ældre enlige kvinder, eller
2) personer, der på grund af sygdom eller anden uforskyldt årsag har specielt behov for støtte, eller
3) yngre personer, der har behov for hjælp til at færdiggøre studier eller foretage studierejse i udlandet (kun hvis gruppe 1 og 2 mangler ansøgere).

Efterkommere af stifterens forældre Theobald Christian Frederik Weber og fru Sophie Meldola Weber, begge af Svendborg og som fyldestgør fondens formål, har fortrinsret til at modtage udbetalinger fra fonden.

Ansøgningsperiode fra den 01.09. – 15.10.

Ansøgninger kræver ansøgningsskema. Klik her.

Udbetaling sker ultimo november.

Kontaktperson: Birgit Andersen

Ove Madsens Mindefond

Fondens formål er at yde støtte til at unge mennesker kan uddanne sig til landmænd, eller som måtte være uddannet, men ønsker at videreuddanne sig til gavn og glæde for dansk landbrug.

Endvidere kan der også anvendes beløb til landmænd, der på grund af dem uvedkommende forhold, har brug for ferie eller lignende.

Ansøgningsfrist: 1. marts – 15. april.

Kontaktperson: Marianne Østbjerg.