Hør mere om Charlotte her

Charlotte Kjærgaard - Partner

ADVOKAT (H)
E: ck@advokatfyn.dk
T: +45 62 21 00 00

Profil
Advokat 2004

Primær arbejdsområder
Civile retssager, særligt inden for boliglejeret, fast ejendom og entreprise, erstatningsret, samt familieretlige forhold
Mediation og retsmægling – antaget som retsmægler ved Østre Landsrets kreds
Straffesager – beneficeret advokat og antaget til at varetage sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet

Medlemsskaber
Danske Mediatoradvokater
Dansk Selskab for Boligret

Linkedin