Charlotte Kjærgaard - Partner

ADVOKAT (H)
E: ck@advokatfyn.dk
T: +45 62 21 00 00

Profil
Advokat 2004

Primær arbejdsområder
Immaterial- og erhvervsret
Retssagsbehandling
Mediation/retsmægling
Fast ejendom
Erhvervsret
Procesret
Strafferet
Beneficeret og udpeget som retsmægler

Medlemsskaber
Danske Mediatoradvokater
Dansk Selskab for Boligret

Linkedin