Julie Skaarup Bergstrøm - partner

Profil
Cand.jur. 2013
Advokat 2016

Primær arbejdsområder
Insolvensret og inkasso
Dødsbobehandling
Arv og testamente
Procesret
Fast ejendom, herunder tvangsauktioner
Selskabsret

Medlemsskaber:
Medlem af Danske Insolvensadvokater
Medlem af Danske Arveretsadvokater
Medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel

Linkedin