Karen Jørgensen

ADVOKATSEKRETÆR
E: kj@advokatfyn.dk
T: +45 62 62 10 48
D: +45 63 62 24 15

Primær arbejdsområder
Ejendomshandler
Testamenter og ægtepagter
Fremtidsfuldmagter
Bodeling
Retssager/lejesager
Straffesager
Retsmægling
Landbrugshandler
Kommunesager
Bogholderi