Mads B. K. Kromann – Partner

Advokat (L)
E: mk@advokatfyn.dk
T: +45 62 52 10 77

Profil
Medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel
Auktionsleder beskikket af Justitsministeriet
Censor i søret ved Marstal Navigationsskole

Cand.jur. 2006

Primær arbejdsområder
Arveret/Dødsbobehandling
Insolvensret
Ejendomshandler
Selskabsret
Erhvervsrådgivning
Søret

Linkedin