Hør mere om Maria her

Maria G. Erlang Schaumann - Partner

ADVOKAT (L)
E: ms@advokatfyn.dk
T: +45 62 21 00 00
D: +45 62 17 64 19

Profil:
Cand.jur. 2009
Advokat 2012

Direktør for AdvokatFyn a/s

Primær arbejdsområder
Arveret
Familieret
Strafferet
Fast ejendom
Erhvervsret
Procesret

Medlemsskaber:
Medlem af Danske Familieretsadvokater
Medlem af Danske Arverets advokater

Andre poster:
Maria er tovholder/ansvarlig for et netværk oprettet af Danske Advokater, Danske arveretsadvokater og Danske Familieretsadvokaters for unge advokatfuldmægtige og advokater, der arbejder indenfor familie- og arveret.

Maria er fast værge ansat af Familieretshuset.

Maria er ansat af Retten i Svendborg som beneficeret advokat.

Maria er udpeget af Ungdomskriminalitets-nævnet til at arbejde med deres nævnssager.

Linkedin