Rikke Søgaard

ADVOKATSEKRETÆR
E: rs@advokatfyn.dk
T: +45 62 21 00 00
D: +45 62 17 64 08

Primær arbejdsområder
Familieretlige sager
Civile retssager
Personskadeerstatningssager
Dødsboer