Stig Haack Pedersen

ADVOKAT
E: shp@advokatfyn.dk
T: +45 62 21 00 00

Profil
Advokat 1985
Skifterettens medhjælper i gældsaneringssager

Primær arbejdsområder
Dødsbobehandling
Insolvensret
Fast ejendom

Linkedin