Dødsbobehandling

Når et familiemedlem dør, skal der både håndteres en masse følelser og den efterladtes dødsbo. De efterladte vil derfor i løbet af ganske kort tid skulle tage stilling til mange ting, der for de fleste er helt uvante. AdvokatFyn har en meget stor og mangeårig erfaring med behandling af dødsboer, hvorfor vi kan tage ansvar for det juridiske papirarbejde og koordinere de praktiske anliggender.

Den rette hjælp i en svær tid

Har du mistet et kært familiemedlem, eller er du på anden måde en af de efterladte efter et dødsfald, kan du ved AdvokatFyn få hjælp og overblik i denne svære tid. Vi bistår de efterladte i alle faser af dødsbobehandlingen. Dette kan være i form af rådgivning om, hvad der skal foretages i forbindelse med behandlingen af et dødsbo. Du kan også få hjælp til valget mellem de forskellige skifteformer og således, at det sikres, at der foretages de rette valg på de rette tidspunkter.

AdvokatFyn har overblikket for dig

Står du som efterladt, er der mange faktorer i spil. Derfor er det også nemt hurtigt at miste overblikket, for hvordan skal I håndtere det efterladte dødsbo? Hos AdvokatFyn kan vi holde overblikker over boet for jer. I kan derfor bl.a. få hjælp med følgende i forhold til behandlingen af dødsboet:

  • Begæringer/erklæringer om hvorledes boet skal skiftes
  • Varetagelse af boets behandling, herunder korrespondance med relevante myndigheder m.v.
  • Varetagelse af vurdering af boets aktiver
  • Bistand med salg af boets aktiver, f.eks. fast ejendom og indboeffekter
  • Udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse
  • Råd og vejledning om skattemæssige forhold i boet
  • Ved uskiftet bo kan vi hjælpe med udarbejdelse af formueoversigt

Vi er klar til en samtale om dødsbobehandling

Du kan være sikker på, at vi ved AdvokatFyn er klar til at hjælpe dig. Du kan derfor helt trygt overlade ansvaret for de juridiske og praktiske forhold til os. Kontakt os allerede i dag, så vi sammen kan finde en tid til en samtale. Vores team af sagsbehandlere og advokater har alle mange års erfaring, og de varetager alle boets forpligtelser under dødsboskiftet ved såvel private dødsboskifter som ved bobestyrerboer. Advokat Julie Skaarup Bergstrøm er autoriseret bobestyrer ved skifteretten i Svendborg.

Få også hjælp til

LinkedinInstagram

Vi er klar til at hjælpe