Maiken Rasmussen

ADVOKATSEKRETÆR
E: mr@advokatfyn.dk
T: +45 62 21 00 00
D: +45 63 62 24 16

Primær arbejdsområder
Civile retssager
Familieret
Forældreansvarssager
Inkasso
Insolvensret
Tvangsauktioner
Ægteskabssager