Selskabsret

Ved selskabsret forstås områder omhandlende reglerne for selskabers drift, administration, omdannelse og øvrige ændringer. Driver du et selskab, kender du til selskabsloven. Men du skal også tage højde for en række supplerende love og juridiske retsregler, som ikke fremgår i selskabsloven.

Har du brug for hjælp til at få overblik over dit selskab og lovgivningen? AdvokatFyn a/s kan hjælpe dig og yder specialiseret rådgivning og bistand inden for selskabsret.

Stiftelse af selskab

Står du og skal stifte dit eget selskab, kan det være en god ide at få en advokat med indover processen. Ved AdvokatFyn kan vi bistå med stiftelsen af selskaber. Du kan ved os få hjælp til udarbejdelse af stiftelsesdokument og vedtægter, registrering af virksomheden hos det offentlige og udarbejdelse af de dokumenter, som selskabet har pligt til at have. Med en advokat på sidelinjen undgår du startudfordringer.

Vi kan selvfølgelig også hjælpe, når dit selskab er oprettet. Her kan vi være behjælpelige med HR-opgaver af enhver art både relateret til ansættelsesforholdets begyndelse og ophør og til samarbejdet under ansættelsesforholdets beståen. Det kan være i forhold til kontrakter for virksomhedens ansatte, herunder direktøren, almindelige forretningsbetingelser, erhvervslejekontrakter og alle de øvrige dokumenter, der kan være behov for i forbindelse ved påbegyndelse af virksomheden.

“Gode aftaler i fredstiden”

Når man etablerer virksomhed sammen, gør man det i almindelighed med udgangspunkt i en grundlæggende gensidig tillid og med et fælles mål. Det sker dog, at samarbejdet bliver vanskeligere, end parterne havde regnet med. Arbejdsindsatsen, kvalifikationerne eller engagementet viser sig at være forskelligt, eller der opstår uenighed om virksomhedens retning og mål. Det kan ende med, at én af parterne må udtræde. Det kan volde store vanskeligheder at afklare hvem af parterne, der skal forlade virksomheden, og hvordan økonomien mellem parterne skal håndteres. Gode aftaler herom indgået i ”fredstid” behøver ikke at være komplicerede eller dyre. Men sådan aftaler kan spare megen frustration og mange penge, hvis parterne senere vil hver sin vej. AdvokatFyn kan hjælpe jer med at udarbejde aftaler med afsæt i vores juridisk viden og mange års erfaring med forretningslivets mange facetter og selskabsret.

Økonomi i selskaber og personligt ejede virksomheder

Går du med drømmen om at starte egen virksomhed? Allerede fra virksomheden skal sættes i gang, skal der træffes beslutninger, som kan få stor betydning for virksomhedens udvikling. Det skal fx afklares, om virksomheden skal drives som et selskab eller som personligt ejet virksomhed.

En af forskellen mellem de to virksomhedstyper er økonomiske relateret. Selskaber skal indlevere årsregnskab, som offentliggøres på internettet. Personligt drevne virksomheder kan nøjes med at indlevere et skatteregnskab, som ikke offentliggøres. Denne forskel og i det hele taget lempeligere regler for personligt drevne virksomheder end for selskaber betyder, at en personligt ejede virksomhed er lidt billigere at drive end et kapitalselskab.

Personligt drevne virksomheder og kapitalselskaber beskattes efter forskellige regler. Reglerne om beskatning af personligt drevne virksomheder åbner dog mulighed for at tillempe beskatning af den personligt drevne virksomhed på en måde, så den minder om beskatningen af kapitalselskaber.

Du kan læse mere om virksomheds forskellene her.

Hvis man i udgangspunktet vælger den personligt drevne virksomhed, kan der gennem årene opstå behov for at omdanne virksomheden til et selskab. Vi tager hånd om omdannelsen i nært samarbejde med virksomhedens revisor.

Ændringer i selskabet

Du kan ved driften af et selskab komme ud for mange forskellige ændringer. Fx kan der opstår nye behov, når virksomheden er etableret, og efterhånden som den udvikler sig. Det kan dreje sig om aftaler om forhandler- eller leverandørkontrakter, samarbejdsaftaler, aftaler om køb af fast ejendom eller maskiner og meget andet. Der kan også være behov for at ændre i ejerstrukturen, uanset om din virksomhed drives personligt eller i selskabsform. Det kan være, at du vil optage nye medejere, omdanne din virksomhed i en skattefritaget virksomhedsomdannelse eller vil udbygge ejerstrukturen med en holdingkonstruktion.

AdvokatFyn kan medvirke under processen med ændringer som sparringspartner sammen med dig og dine øvrige rådgivere. Vi udfører naturligvis også de nødvendige ekspeditioner og kobler tingene sammen, så de juridiske rammer for din virksomhed er optimale.

AdvokatFyn kan hjælpe dig nu og i fremtiden

Dit selskab er en sund forretning, hvor du har styr på din selskabsret. Men en dag skal virksomheden måske afhændes, muligvis til næste generation eller en fremmed? Du kan her være sikker på, at AdvokatFyn kan rådgive dig til en tryg fremtid. I samarbejde med virksomhedens revisor finder vi frem til, hvordan afhændelsen kan optimeres, ligesom vi udarbejder de nødvendige aftaledokumenter.

Tag kontakt til AdvokatFyn allerede i dag. Vi er klar til at hjælpe dig og dit selskab.

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe