Landbrug

Som landmand, ejer eller kommende ejer af et landbrug er der mange faktorer, som der skal tages højde for og holdes styr på. Ved AdvokatFyn er vi klar til at hjælpe dig med rådgivning i relation til landbrug. Det kan bl.a. være i relation til handler med landbrugsejendomme eller forpagtningskontrakter. Vi vil uddybe de to områder nærmere herunder.

Handler med landbrugsejendomme

Er du landmand, eller overvejer du at købe en landbrugsejendom, kan det være en god ide at tage kontakt til en advokat. Landbrugsloven indeholder nemlig mange komplicerede regler, der jævnligt ændres eller reguleres. Processen ved køb af landbrugsejendomme er derfor noget mere kompliceret end ved anden handel med fast ejendom. Særligt når der overdrages fra den ældre generation til den yngre, herunder delvist ved succession, skal man have styr på regelsættene og de skattemæssige konsekvenser.

Pt. ændres systemet for landbrugsstøtte markant ved udgangen af 2022, så her er endnu et særligt opmærksomhedspunkt ved landbrugshandler.

Hos AdvokatFyn står vi klar til at hjælpe dig trygt igennem denne proces, hvor vi giver kompetent, juridisk rådgivning af erfarne medarbejdere.

Forpagtningskontrakter

Hvis du skal forpagte eller bortforpagte jord, er det vigtigt at få styr på en række væsentlige forhold. Der bør altid udarbejdes en forpagtningskontrakt, som er juridisk holdbar. Desuden skal denne forpagtningskontrakt regulerer alle de nødvendige forhold, som kan blive aktuelle.

Hos AdvokatFyn står vi klar til at hjælpe dig, hvis du ønsker hjælp og rådgivning i forbindelse med forpagtningskontrakter.

Få juridisk rådgivning om landbrug

Er du landmand, er det vigtigt, at du får den juridisk rådgivning på et højt niveau, som du har brug for. Du oplever nok stigende reguleringer osv., hvor du kan have brug for juridisk rådgivning til din situation. Ved AdvokatFyn har vi en række advokater, som er klar til at hjælpe dig.

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe