Fremtidsfuldmagt & værgemål

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Har du husket at tage stilling til, hvad der skal ske, hvis du bliver syg og ikke kan handle på dine egne vegne?

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du skabe sikkerhed for dig og din familie i tilfælde af sygdom. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som gælder for fremtiden. Den træder kun i kraft, hvis du bliver svækket, syg eller kommer ud for en ulykke, og derved mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske og/eller personlige forhold. AdvokatFyn kan hjælpe dig med at udforme fremtidsfuldmagten ud fra din livssituation.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Du skal altså kunne forstå konsekvenserne af oprettelsen, og det er derfor en god idé at oprette den, inden sygdommen rammer og det er for sent. En fremtidsfuldmagt er relevant for alle, der ønsker sikkerhed for fremtiden – uanset alder.

Hvad indeholder en fremtidsfuldmagt?

I fremtidsfuldmagten kan du bl.a. tage stilling til, hvem der må handle på dine vegne, hvis du ikke selv kan, og hvilke dispositioner den/de pågældende må foretage. Du bestemmer selv, hvem og hvor mange, du vil indsætte som fuldmægtige, samt hvilke forhold, fuldmagten skal indeholde.

Senere kan fremtidsfuldmagten efter anmodning sættes i kraft af Familieretshuset, hvis de vurderer, at du ikke længere kan varetage dine forhold indenfor de omfattede områder i fuldmagten. Anmodningen skal suppleres af en lægeerklæring.

Kontakt AdvokatFyn, hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor du er garanteret en tryg og professionel rådgivning.

Værgemål

Hvis du ikke kan tage vare på dine personlige og økonomiske forhold grundet dårligt helbred, kan der iværksættes et værgemål. Det er Familieretshuset, der iværksætter værgemål og beskikker en værge. En værge varetager dine forhold inden for de områder, som værgemålet omfatter.

Få også hjælp til

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe