Inkasso

Få hjælp til inkassosager

Har du eller din virksomhed problemer med debitorer, der ikke betaler deres gæld? Få hjælp til inkassosager af AdvokatFyn, som har mange års erfaring med inkasso og inddrivelse af udestående gæld.

Det kan være besværligt og ressourcekrævende selv at inddrive udestående gæld og tilgodehavender hos debitorer, og derfor er det en god idé at få hjælp fra en professionel, der har kendskab til processen og juraen vedrørende inkasso, tvangsauktioner osv.

AdvokatFyn kan hjælpe med alle typer af inkassosager, herunder traditionel inkasso for virksomheder i alle størrelser og brancher, huslejeinkasso, realkreditinkasso osv.

 

Inkassosagens forløb

En traditionel inkassosag hos AdvokatFyn starter med at vi modtager sagen og gennemgår sagsmaterialet og påser om der er opkrævet korrekt i forhold til rykkere og inkassovarsel.

Derefter fremsender vi inkassoskrivelse og skyldnererklæring, hvori debitor pålægges at betale inden 10 dage. Alternativt kan debitor underskrive skyldnererklæringen, idet en underskrevet skylderklæring fremadrettet kan anvendes som fundament i fogedretten.

Betales der ikke eller modtages skylderklæring ikke retur underskrevet, skal der foretages retslige skidt. Alt afhængigt af kravets størrelse og om der er indsigelser mod kravet, kan dette ske ved fremsendelse af betalingspåkrav til retten, anlæggelse af en småsag eller en almindelig civil sag ved retten.

Når der er opnået et fundament for kravet, kan dette anvendes til inddrivelse igennem fogedretten.

Udover selve inkassoprocessen, kan AdvokatFyn også være behjælpelig med administration af afdragsordning, ligesom vi er samarbejdspartnere med RKI og kan derfor sørge for registrering af debitor.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til en inkassosag eller en tvangsauktion. Vi kan hjælpe dig allerede i dag, hvis du har et tilgodehavende, som ikke er blevet betalt.

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe