Virksomhedsrådgivning

I forhold til virksomhedsrådgivning er det en bred betegnelse, der dækker over mange forskellige typer opgaver. Hvilket behov virksomhederne har for rådgivning er også forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Du kan finde lige den virksomhedsrådgivning, som du ønsker ved AdvokatFyn a/s.

Hos AdvokatFyn a/s rådgiver vi en række virksomheder i mange forskelligartede forhold. Det kan fx være sparring om opståede tvivlsspørgsmål i forhold til den daglige drift. Uenighed om samarbejdsaftaler, kontrakter mv.

Ofte går rådgivningen ud på at vurdere virksomhedens ”sag” og anvise løsningsmuligheder, så spørgsmålet kan blive løst uden, at parterne skal bruge ressourcer på at føre sager ved domstolene eller voldgift. Hvis alle muligheder er udtømt, og en løsning ikke kan findes uden om domstolene, bistår vi også under retssager og voldgiftssager.

Rådgivning om virksomhedens organisering

Vi indgår i mere strategiske overvejelser bl.a. i forhold til vurderingen af virksomhedens organisering, herunder fordele ved forskellige selskabsstrukturer mv. I sådanne overvejelser indgår også tilrettelæggelse af generationsskifter eller modning af virksomheden til salg.

Vi har bistået ved en række virksomhedshandler, både i forhold til overdragelse af aktiver og i forhold til overdragelse af kapitalandele i selskabet, der ejer virksomheden. Rådgivningen sker oftest i samarbejde med virksomhedens revisor. Vi lægger vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med revisor.

AdvokatFyn a/s besidder også viden og erfaring indenfor immaterialret i form af sikring eller forsvar af virksomhedens rettigheder i forhold til patenter, varemærker, domæner mv.

Kontraktindgåelse

Det er vigtigt at have styr på sine kontrakter og aftaler. Hvis ikke der er styr på aftalerne, kan det få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til en advokat, inden din virksomhed indgår en vigtig aftale eller kontrakt, så du er sikker på, at kontrakten er juridisk holdbar og regulerer alle de nødvendige forhold, som kan blive aktuelle.

Hos AdvokatFyn a/s står vi klar til at hjælpe din virksomhed, hvis du ønsker hjælp og rådgivning i forbindelse med kontraktindgåelse.

Mangelsager

Hvis du har opdaget fejl og mangler eksempelvis i forbindelse med fast ejendom eller byggeri, er det en god ide at tage kontakt til en advokat. AdvokatFyn a/s har dygtige advokater, som kan rådgive din virksomhed med vores indgående kendskab til den gældende lovgivning og retspraksis på området.

Inkasso

Inkasso handler grundlæggende om at inddrive penge, som ikke er blevet betalt til tiden. Hvis din virksomhed oplever problemer med dårlige betalere, kan I tage kontakt til en advokat, som kan stå for påkravsskrivelse og eventuel inddrivelse via fogedretten.

Hos AdvokatFyn har vi dygtige advokater med indgående kendskab til juraen vedrørende inkasso, som står klar til at hjælpe din virksomhed med inddrivelse af udeståender.

For endnu mere viden om insolvensret, såsom konkurser, rekonstruktioner, gældssaneringer osv. kan du læse mere her.

AdvokatFyn har virksomhedsrådgivningen til dig

AdvokatFyn a/s har en lokal forankring, som kommer vores klienter til gode. Men vi varetager også klienter fra resten af landet såvel som fra udlandet. Derfor kan vi helt sikkert også tilbyde dig den virksomhedsrådgivning, som dig og din virksomhed har brug for. Tag kontakt til os allerede i dag, så er vi klar til at hjælpe dig.

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe