Ægtepagt & samejekontrakt

Ægtefæller og ægtepagt

Når man gifter sig, opstår der efter dansk ret automatisk delingsformue mellem ægtefællerne. Det betyder, at alt, hvad man hver især ejer, og alt, hvad man under ægteskabet erhverver, automatisk bliver til delingsformue. Delingsformuen skal som udgangspunkt deles ligeligt imellem ægtefællerne i forbindelse med skilsmisse eller dødsfald.

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at dele jeres formue eller ejendele i tilfælde af skilsmisse eller død, eller hvis I ønsker en anden deling end den der automatisk gælder, skal I oprette en ægtepagt.

I en ægtepagt kan I aftale, hvilken formueordning, der skal være gældende for ægteskabet, herunder skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. I kan aftale, om særejet skal omfatte hele jeres formue eller kun visse ejendele, og om særejet skal være tidsbegrænset eller aftrappes over en årrække, så det med tiden bliver delingsformue.

En ægtepagt skal være skriftlig og underskrives såvel på papir som digitalt og tinglyses i personbogen ved tinglysningsretten for at være gyldig.

Ugifte samlevende – samejekontrakt sikrer fælles ejendele

Der opstår ikke delingsformue mellem ugifte samlevende på samme måde, som der gør mellem ægtefæller. Det betyder, at hvis man vælger at ophæve samlivet, eller den ene part afgår ved døden, sker der ikke nogen deling af en fælles formue, men hver part udtager, hvad man hver især ejer, og hvad man under samlivet har erhvervet.

Er I ugifte samlevende, der ejer et eller flere aktiver i sameje – eksempelvis fast ejendom – kan det være en god ide at oprette en samejekontrakt. En samejekontrakt er en skriftlig aftale, hvor parterne i fællesskab har aftalt de betingelser og vilkår, der skal være gældende for ejerforholdet, og hvad der skal ske, eksempelvis i forbindelse med samlivsophævelse.

Det kan virke uromantisk at snakke om samlivsophævelse, skilsmisse eller død med sin partner, når alt er godt og fremtiden ser lys ud. En ægtepagt eller samejekontrakt er imidlertid med til at skabe klarhed over, hvordan jeres formue og ejendele skal håndteres, hvis I en dag ønsker at ophæve samlivet eller ægteskabet. Hos AdvokatFyn kan vi hjælpe jer med at finde den rigtige løsning for jer.

Dødsfald

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en samejekontrakt alene regulerer forholdet i tilfælde af samlivsophævelse, mens I begge lever. Opløses samejet grundet den enes død, er det i et testamente, man skal beslutte, hvad der skal ske.

Få også hjælp til

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe

Tryk på billederne for at læse mere om hver enkelt advokat