Tvangsauktion

Salg af ejendom på tvangsauktion

Vi kan være behjælpelige med at få en ejendom solgt på tvangsauktion.

Vi kan være behjælpelig med at få klarlagt, om man har det rette auktionsgrundlag i form af udlæg eller udpantning, og hvis dette ikke er tilfældet være behjælpelig med det.

Vi varetager behandlingen af sagen fra udlæg/udpantning til salg af ejendommen. En auktionssags forløb er som følger: Auktionsbegæring, vejledningsmøde i fogedretten, eventuel afværgefrist for skyldner, eventuelt forberedende møde, indlevering af salgsopstilling, som udarbejdes af os, indkaldelse til auktionen, bekendtgørelse af auktionen mindst 14 dage før auktionen, afholdelse af 1. auktion og evt. 2. auktion samt eventuel tilbagekaldes af auktionen, hvis der betales under sagens behandling.

Du/I er meget velkomne til at kontakte os for råd og vejledning i forbindelse med salg af ejendom på tvangsauktion.

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe