Købsaftale & tinglysning af skøde

Udarbejdelse af købsaftaler samt udfærdigelse og tinglysning af skøder

Hos AdvokatFyn a/s har vi stor erfaring med udarbejdelse af købsaftaler og skøder, samt tinglysning af dokumenter.

Købsaftale

Vi hjælper med udarbejdelse af købsaftale ved salg af din bolig. En købsaftale er aftalegrundlaget mellem køber og sælger. Her beskrives det, hvem der handler, hvad der handles og de vilkår, som parterne har aftalt sig frem til om pris, antal m², overtagelsesdato osv.

Skøde

Et skøde er betegnelsen for det dokument, man udarbejder for at køber kan få registreret (tinglyst) sin ejendomsret til det købte areal. Et skøde skal opfylde bestemte krav, som stilles i Tinglysningsloven og den tilhørende Tinglysningsbekendtgørelse. Skødet er derfor ofte en kortere version af købsaftalen og indeholder de væsentligste oplysninger fra denne (bl.a. parterne, ejendommen, overtagelsesdagen, købesummen og købesummens finansiering).

Tinglysing

Tinglysning af fast ejendom er den offentlige registrering af rettigheder. I dag er tinglysningen blevet digitaliseret og er derfor et elektronisk dokument. Det underskrives således typisk af sælger og køber via MitID. AdvokatFyn a/s kan også få en fuldmagt til at skrive under på vegne af køber og/eller sælger. Vi klarer alt det praktiske med skødets tinglysning.

Få også hjælp til

LinkedinInstagram

Vi er klar til at hjælpe