Erhvervslejeret

AdvokatFyn a/s kan hjælpe både lejer og udlejer inden for erhvervslejeret

Ved AdvokatFyn a/s kan du få konkret hjælp til udformning eller gennemgang af din lejekontrakt til erhvervsleje. Du kan derfor være sikker på at få hjælp af en advokat med stor erfaring og specialviden inden for erhvervslejeret og rådgivning til både udlejer og lejer af et erhvervslejemål.

Få hjælp til at forstå den komplekse erhvervslejeret

Ligesom du kan læse om under Lejeret under Privatrådgivning, er lejeret selv efter den nye lejelov fortsat et område, der er svært at gå til uden forhåndsviden. Overtrædelse af lejelovgivningen kan også have økonomiske konsekvenser for både dig som udlejer og dig som lejer af enten privat- eller erhvervslejemål. Lad os ved AdvokatFyn a/s hjælp dig med at forstå eller udforme din erhvervslejekontrakt.

Væsentligste punkter i din lejekontrakt for erhvervslejemål

Hvad enten du er udlejer eller lejer, er der visse forhold, som er vigtigt, at du tager højde for og indtænker i udarbejdelsen af din lejekontrakt. Gennem vejledning fra en advokat ved AdvokatFyn a/s vil du både som udlejer eller lejer kunne få hjælp til fx at fastsætte korrekt leje og korrekte bestemmelser vedr. lejeforhøjelse.

Derudover skal der i erhvervslejekontrakten indtænkes særlige forhold. Fx vedr. varsling af lejeforhøjelse, der skal følge bestemte regler og principper.

Vedligeholdelse af erhvervsejendom

Ligesom ved et privat lejemål skal der i en lejekontrakt for en erhvervsejendom indskrives aftalerne mellem udlejer og lejer i forhold til det lejedes fysiske stand, indvendigt og udvendigt. Dette er i relation til, hvilke pligter man har som udlejer, og hvilke pligter der påhviler lejer. Herunder skal det også aftales, hvem der er ansvarlig for den løbende vedligeholdelse og istandsættelsen ved fraflytning.

Du vil som udlejer også skulle overveje, om du i lejekontrakten vil have indskrevet, hvorvidt lejeren skal overholde bestemmelser i forhold til indretningen af lejemålet.

Overdragelse og opsigelse af erhvervslejemål

Indenfor erhvervslejeret vil vi anbefale, at du både som udlejer og lejer prioriterer indflytningssyn og fraflytningssyn. Ud fra disse besigtigelser kan der udfærdiges rapporter over lejemålets stand. Derved sikrer både lejer og udlejer af erhvervslejemål sig i forhold til, hvem som hæfter for skader på lejemålet og inventaret ved ind- og fraflytning.

Om du udlejer eller lejer et erhvervslejemål, er aftaler om opsigelse af lejemålet vigtigt at få på plads. AdvokatFyn a/s kan vejlede dig i, hvad udlejer må afhængig af hvilke opsigelsesregler, der gælder for den konkrete type erhvervslejemål.

Misligholdelse af lejekontrakt

Hvad sker der, hvis lejeren misligholder aftalen? Eller udlejer ikke overholder sin del af lejekontrakten? Sker en af disse ting, er det en beklagelig situation, som hurtigt kan føre til uenigheder mellem lejer og udlejer. Kontakt AdvokatFyn a/s, hvis du har brug for råd og vejledning om din situation.

Vær sikker på at få den rigtige hjælp

Erhvervslejeret er som nævnt et komplekst område, men hos os kan du være sikker på at få en advokat med stor erfaring og ekspertise på områder. Advokaterne ved AdvokatFyn har erfaringer med udarbejdelsen af lejekontrakter. Så vi kan guide dig både som lejer og udlejer af erhvervslejemål.

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe