Ansættelse & arbejde

Der sondres helt overordnet mellem ansættelsesret, der regulerer det interne forhold mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder, og arbejdsret, der regulerer de kollektive aspekter i ansættelsesforholdet, herunder forholdet til faglige organisationer og overenskomstparter.

Reguleringen for både ansættelse og arbejde er områder, som er meget kompleks. Der er på områderne omfattende lovgivning, kollektive overenskomster og ulovbestemte principper, hvilket kan gøre det vanskeligt at navigere i. AdvokatFyn kan hjælpe dig med både ansættelsesretlige og arbejdsretlige problemstillinger.

Læs mere herunder om forhold indenfor ansættelse og arbejde. Ellers kontakt os, vi er klar til at hjælpe dig.

Kontrakter

En uundgåelig del af en ansættelse er en kontrakt. Står du i din virksomhed og skal ansætte en ny medarbejder, er det vigtigt, at der er styr på ansættelseskontrakten, inden den bliver underskrevet. Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvordan kontrakten formuleres, og hvad der står deri. Derfor kan det være en god ide at tage kontakt til en advokat, så du er sikker på, at kontrakten er juridisk holdbar og regulerer alle de nødvendige forhold, som kan blive aktuelle.

Ved AdvokatFyn kan vi tilbyde dig den nødvendige hjælp til din virksomhed. Vi kan helt konkret hjælpe dig med råd i forbindelse med udarbejdelse, fortolkning og forhandling af ansættelseskontrakter eller andre kontrakter.

Kontakt os - Lad os hjælpe dig
Benyt kontaktformularen eller ring direkte til os på tlf. 62 21 00 00

Afskedigelse

Når du har ansatte i din virksomhed, kan der opstå situationer, hvor ansættelsen bliver nødt til at ophøre. Men kan en virksomhed uden videre opsige en medarbejder?

Hvis du overvejer at opsige en medarbejder i din virksomhed, er det vigtigt at have styr på de gældende opsigelsesvarsler samt andre forhold såsom overenskomster og ansættelsesklausuler. En opsigelse af en ansættelse kan være en svær situation, som kan blive en lang og dyr proces for begge parter, hvis der ikke er klarhed over de formelle forhold. Derfor anbefaler vi, at du som virksomhedsejer søger råd ved en advokat, hvis du skal afskedige en medarbejder i din virksomhed.

AdvokatFyn kan rådgive dig

Under ansættelses- og arbejdsret er der selvfølgelig også andre områder end kontrakter og opsigelser. Som eksempler på andre områder i forhold til ansættelse og arbejde, hvor advokaterne ved AdvokatFyn kan rådgive, kan nævnes følgende:

  • Krav til ansættelseskontrakter
  • unde- og konkurrenceklausuler
  • Kollektive overenskomster
  • Arbejdsmiljø
  • Fravær, herunder bl.a. ferie, sygdom og barsel
  • Gennemførsel af ændringer i ansættelsesforholdet
  • Virksomhedsoverdragelser
  • Opsigelser, herunder bl.a. omstruktureringer og masseafskedigelser
  • Bortvisning
  • Tvister, herunder ved ordinære domstole, arbejdsretten og voldgiftsretten

Få den rette hjælp

Hos AdvokatFyn a/s står vi klar til at hjælpe med både ansættelsesretlige og arbejdsretlige problemstillinger, herunder både i forbindelse med indgåelse af et ansættelsesforhold, det løbende ansættelsesforhold og ansættelsesforholdets ophør.

LinkedInInstagram

Vi er klar til at hjælpe