Lejeret

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, når du skal leje eller udleje en bolig. På trods af ny lejelov pr. 1/7 2022, så er lejeret fortsat et område, der ikke er let at gå til uden forhåndsviden.

Helt grundlæggende er det vigtigt at få fastlagt, efter hvilke regler huslejen fastsættes efter, og hvorledes huslejen kan reguleres. Dette afhænger af en række faktorer. Bl.a.: antal lejemål i ejendommen, herunder om der både er boliglejemål og erhvervslejemål, tidspunktet for lejlighedens ibrugtagning, er lejemålet gennemgribende istandsat mv.

Lejens fastsættelse og regulering

I forhold til spørgsmål om lejens fastsættelse og regulering er det også vigtigt, at man er opmærksom på proceduren ved reguleringen, idet der er en række formelle krav, der skal overholdes. Herudover må det også vurderes, om det er udlejer eller lejer, der skal bevise, hvad lejestørrelsen kan fastsættes til under hensyntagen til de gældende regler for lejemålet.

Ophør af lejemål

Herudover er der i praksis en række spørgsmål vedr. ophør af lejeforhold. Med hvilken frist kan man frigøre sig for aftalen, hvordan skal lejligheden afleveres, hvem må istandsætte, hvorledes afgøres uenighed om udgifterne mv.

I udgangspunktet er lejemål uopsigelige, medmindre der er opfyldt en af de få opsigelsesgrunde, der er opregnet i lejeloven. Der er ofte tvivl om reglerne for at udleje en lejlighed i en tidsbegrænset periode. Hvor lang må perioden være, kan tidsbegrænsningen forlænges, kan en tidsbegrænsning tilsidesættes mv.

Søger du en advokat, som kan gennemskue din lejekontrakt? Så kontakt AdvokatFyn, vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os for råd og vejledning

Lejeloven og lejeret er kompliceret, og der kan nemt opstå uenigheder mellem lejer og udlejer. Vi anbefaler derfor altid, at der inddrages en advokat i forbindelse med indgåelse af lejemål eller fraflytning.

Der kan også opstå uenighed om lejens størrelse eller opsigelse af lejemål. Hos AdvokatFyn a/s er der advokater, der har et indgående kendskab til lovgivningen på området. Vi har også gennemført et meget stort antal retssager om lejelovsspørgsmål. Du kan finde den hjælp du mangler ved os, hvis du har brug for professionel rådgivning inden for lejeret og lejeretlige problemer. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at forstå din lejekontrakt. Du kan med vores hjælp få et overblik over din situationer, og hvordan du står i forhold til din lejekontrakt.

LinkedinInstagram

Vi er klar til at hjælpe