Hus salg og køb
Bolighandlen trin for trin

Køb og salg af fast ejendom

Står du og skal købe eller sælge fast ejendom for første gang? Eller vil du bare gerne forstå processen i en bolighandel bedre? Så præsenterer AdvokatFyn a/s her en gennemgang af bolighandlen trin for trin. Mangler du rådgivning til bolighandel, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

1. Køber og sælger finder hinanden

Det første trin i en bolighandel er, at køber og sælger finder hinanden.

2. Indhentelse af dokumenter og forhandling

Hvis sælger er repræsenteret af en ejendomsmægler, sørger mægleren for at indhente de relevante dokumenter. Ellers kan en advokat hjælpe med at få indhentet dokumenterne, herunder de dokumenter, der fritager sælger for ansvar igennem Huseftersynsordningen. Selvom det er en ejendomsmægler, der formidler handlen, kan det være en god ide for både køber og sælger at alliere sig med en advokat, der kan kontrollere at de rette dokumenter bliver indhentet, herunder gennemgå dokumenterne med hhv. sælger og købers behov for øje.

3. Købsaftale

Hvis sælger er repræsenteret af en ejendomsmægler, sørger mægleren for at udarbejde købsaftalen. Ellers kan du få en advokat til at udarbejde købsaftalen. Som køber er det vigtigt at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden den underskrives. Et advokatforbehold sikrer, at køber har mulighed for – inden for en given frist – at træde ud af handlen ved, at advokaten undlader at godkende handlen. Det er således et supplement til den almindelige fortrydelsesfrist, hvor den væsentligste forskel er, at køber skal kompensere sælger 1% af købesummen, hvis fortrydelsesfristen anvendes, hvorimod køber ikke skal kompensere sælger noget, hvis handlen ikke godkendes af advokaten.

4. Godkendelse

Købers bank gennemgår og godkender handlens økonomiske del. Købers advokat gennemgår handlens dokumenter og købsaftalen med købers konkrete behov for øje og har herefter mulighed for at komme med bemærkninger/ændringer eller godkende handlen. Det er også muligt for sælger at indsætte et advokatforbehold og få en advokat til at godkende handlen.

5. Endelig handel

Når både bank og advokat har godkendt handlen, er den endelig og bindende, både for sælger og køber.

6. Sikkerhed for købesummen

De fleste handler er kontanthandler, hvor køber deponerer en udbetaling umiddelbart efter parterne har underskrevet købsaftalen, og hvorefter købers bank stiller bankgaranti for restkøbesummen.

7. Der udarbejdes skøde, som underskrives digitalt og tinglyses

Skødet er det endelige og officielle dokument i handlen, som tjener til bevis for, at ejendomsretten vedrørende ejendommen er overgået fra sælger til køber. Hvis sælger er repræsenteret af en ejendomsmægler, sørger mægleren typisk for at udarbejde skøde, hvis ikke kan det være en god ide at få en advokat til at hjælpe med at udarbejde skødet, så det er de rigtige oplysninger, der bliver tastet ind i tinglysningssystemet. Skødet underskrives digitalt med MitID af sælger og køber. I forbindelse med tinglysning af skødet skal der betales en tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften i almindelige bolighandler beregnes med 0,6 % af købesummen, oprundet til nærmeste hundrede, tillagt et fast grundbeløb på 1.850 kr.

8. Frigivelse af købesummen

Når skødet er tinglyst uden anmærkninger – dvs. når sælgers gæld er indfriet og aflyst af tingbogen – kan købesummen frigives til sælger.

9. Overtagelsesdag

Når overtagelsesdagen er kommet, afleveres ejendommen fra sælger til køber. Inden det sker skal køber have tegnet husforsikring og eventuel ejerskifteforsikring på ejendommen.

10. Refusionsopgørelse

Ejendomsmægler eller berigtigende advokat udarbejder refusionsopgørelse, og når saldoen på refusionsopgørelsen er betalt af enten sælger eller køber, er handlen som udgangspunkt slut.

 

AdvokatFyn er klar til at hjælpe dig

AdvokatFyn A/S har stor erfaring indenfor ejendomshandel, og vi hjælper dig med råd og vejledning omkring både køb og salg af fast ejendom – hele vejen igennem forløbet.

Få også hjælp til

Vi er klar til at hjælpe

Tryk på billederne for at læse mere om hver enkelt advokat og deres fokusområder.

LinkedInInstagram