Samfundsansvar (CSR)

Ved CSR refererer man ofte til virksomhedernes sociale ansvar. AdvokatFyn a/s tager vores sociale ansvar meget alvorligt og har det som en naturlig prioritet både i hverdagen og i forhold til vores fremtidsvisioner.

Vores CSR – indsatser dækker over en række områder i vores virksomhed, men også i vores position i det omkringliggende samfund. For os er det vigtigt at påtage os vores samfundsansvar ved at agere som en ansvarlig virksomhed både internt i forhold til medarbejderne, men også eksternt i relation til engagement i det omkringliggende samfund. Hos AdvokatFyn a/s kan du altid være sikker på, at du vælger en advokat fra en virksomhed, som helt naturligt tager sit samfundsansvar seriøst. Du kan herunder læse mere om vores tre fokusområder og væsentligste aspekter for vores tilgang til vores medarbejdere, miljøet og det omkringliggende samfund.

Medarbejdere

Ved kontakt med AdvokatFyn a/s i enten Svendborg eller på Ærø vil du blive mødt af én af vores kompetente og lokalkendte advokater eller advokatsekretærer, som kan bidrage med professionel og personlig rådgivning indenfor et bredt juridiske felt. Uanset hvilket juridisk område, du søger rådgivning til, så kan du ved os være sikker på, at vi altid stræber efter den bedst mulige løsning for dig.

Vi bestræber os hver dag på at skabe den bedste arbejdsplads for vores medarbejdere. Derfor tager vi ikke vores medarbejdere for givet, men arbejder målrettet for at bibeholde og styrke medarbejdernes motivation. Investeringerne i medarbejderne kommer til udtryk i vores engagement i deres sociale arrangementer. En del af disse events er særdeles traditionsrige såsom AdvokatFyns deltagelse i Ladywalk.

Lady Walk - Årlang deltagelse

Siden 2009 har vi fra AdvokatFyn a/s stillet med et hold til Ladywalk, hvorved vi er med til at støtte op om organisationer, der bidrager til forskning og oplysning om kvindesygedomme. Vores samling af pokaler pynter på vores kontor i Svendborg.

Menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene

Vi støtter selvfølgelig op om FN’s Global Compact, som er indarbejdet i vores virksomhedsprofil. En vigtig del af virksomhedens DNA er åbenhed internt og en flad virksomhedsstruktur med månedlige personalemøder og bestyrelsen som en naturlig del af kontormiljøet. Menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene har altid været og vil være et stort fokuspunkt for os. Hos AdvokatFyn er vi stolte af, at vi på nuværende tidspunkt har en ledelse, hvor 60 % af den er kvinder, da vores partnergrupper har tre kvindelige partner. Vores fynske advokatvirksomhed har en kvindelig leder, og over 70 % af alle virksomhedens medarbejdere er kvinder. Vi skelner dog ikke til køn ved ansættelser, men vægter faglighed, personlighed og engagement højere. Diversitet på vores kontor må gerne spænde bredt, da vi anskuer forskellighed mellem medarbejderne som en styrke.

Kvalitetsuddannelse ved AdvokatFyn a/s

Som en del af vores samfundsansvar afsætter vi tid og ressourcer på kvalitetsuddannelse af advokatfuldmægtige og advokatsekretærer. I alle vores afdelinger i Svendborg og på Ærø har vi både advokatsekretærer og advokatfuldmægtige under uddannelse. Selvom de er under uddannelse, er vi er ikke bange for at give dem ansvar og opgaver, som kan udvikle dem. De vil altid være i tæt samarbejde med vores erfarne kolleger, så de kan tage værdifuld erfaring med sig.

Vi har et godt samarbejde med det lokale Jobcenter i Svendborg Kommune, hvor vi er stolte af at være med til at tage et socialt ansvar for at hjælpe folk tilbage i arbejde. Dette betyder fx, at vi har to medarbejdere på fleksible vilkår. Vi værdsætter deres arbejdsbidrag i vores virksomhed, og vi oplever, at de i vores forløb har gode udviklingsmuligheder.

Der er lidt vej endnu, før vi er et papirløst kontor. Men hos os bliver hvert print overvejet en ekstra gang. Vores bogholderi står bag det nyeste tiltag om at sende sagslister elektroniske fremfor i fysisk form.

Miljø

Ved AdvokatFyn a/s har vi øje på resten af verden. Derfor har vi indarbejdet principper fra FN’s Global Compact og FN’s 17 verdensmål i vores arbejdstilgang og forretningsværdier. Det kommer bl.a. til udtryk gennem vores miljø og klima indsatser, som vi har indarbejdet i vores hverdag.

Miljø ansvarlige handlinger på vores advokatkontor

Når du er til møde med en advokat eller advokatsekretær ved AdvokatFyn a/s vil du bemærke, at vi ikke har nogle moderne vandflasker med logoer på. Vi har taget et bevidst valg om, at vi udelukkende benytter postevand for at spare miljøet for unødvendig produktion af plastikflasker.

Kan møderne klares telefonisk eller gennem en anden elektroniske mulighed, anvender vi dem gerne. Derved kan vi spare miljøet for unødvendige køreture. AdvokatFyn a/s har to afdelinger, som er fordelt i lokalsamfundet på Fyn i henholdsvis Svendborg og på Ærø. Derfor kan du være sikker på at finde en lokal advokat tæt på dig. Både miljøet og du kan spares for at skulle bruge unødvendig lang transport på at komme til et fysisk advokatkontor langt fra din bopæl.

For AdvokatFyn a/s er ansvaret for miljøet og klimaet en naturlig del af vores samfundsansvar, hvorfor vi tager opgaven om at mindske vores klima aftryk meget alvorligt. De overnævnte tiltag er blot tre ud af mange miljø indsatser, som vi prioriterer i vores hverdag.

Det omkringliggende samfund

AdvokatFyn a/s er et af de større advokatfirmaer på Fyn med over 30 ansatte fordelt på vores afdelinger. Vores kontorer er placeret i Svendborg og på Ærø. Vores firma tilbyder juridisk rådgivning, og vi stiller gerne denne rådgivning til rådighed for det omkringliggende samfund gennem forskellige retshjælpsordninger, Det Gode Testamente, 3F Sydfyn og andet frivilligt arbejde. Du vil derfor kunne støde på vores advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer rundt omkring i lokalsamfundet, da AdvokatFyn er nærværende og fast forankret i det lokale. Dette kommer til udtryk gennem sponsorater og deltagelse i netværk omkring GOG og Svendborg Rabbits, men også andre foreninger i Svendborg, Ringe, på Ærø og Langeland, i Egense, Rantzausminde osv.

AdvokatFyn a/s er stolte af vores sponsoraftale med lokale initiativer bl.a. Svendborg Rabbits, som vi har haft et godt samarbejde med i 20 år. Du vil derfor kunne støde på os ude i dit lokal samfund, da vi hos AdvokatFyn prioriterer at være nærværende og fast forankret i det lokale samfund.

Juridiske foredrag på Fyn og omegn

Vi bidrager ikke kun som sponsorer, men stiller også gerne vores ekspertise og erfaringer til rådighed i forbindelse med juridiske oplæg eller foredrag. Vores juridiske foredrag bliver bygget op omkring juridiske situationer, hvor vi tager juraen ned i øjenhøjde. Har din forening brug for et foredrag om arveret, eller vil du samle flere virksomhedsejer til et oplæg omkring erhvervsret, så kontakt os. I samarbejde kan vi planlægge det helt rigtige foredrag ud fra jeres behov.

Ved AdvokatFyn a/s anskuer vi denne slags foredrag og oplæg som en del af vores samfundsansvar som advokater, da vi tager ansvar for at gøre juraen lettilgængelig og forståelig for alle. Derfor afholder vi også gratis webinar på vores sociale medier. Derudover afholder flere af vores advokater undervisning og kursus i bl.a. privatret, arv og fremtidsfuldmagter og køb på tvangsauktioner.

Advokat virksomhed med engagement i Fyn

Ved AdvokatFyn a/s kan du være helt sikker på at vælge en lokal advokat. Vores geografiske placering hindrer os ikke i at have kunder fra hele landet og udlandet, da vi som nævnt under miljø afsnittet gerne afholder møder vha. elektroniske muligheder, som ikke afgrænses af tid og sted.

Vores relationer og samarbejder med det omkringliggende samfund bygger på et ønske om at være nærværende og integreret. Derfor giver vi i virksomheden plads til, at både advokater, advokatfuldmægtige og medarbejdere kan have tid til passionerede mærkesager. Du vil derfor kunne møde vores advokat Maria G. Erlang Schaumann i Svendborg Erhvervsråd som næstformand for iværksætteri, og som formand for Svendborgs Advokatforening finder du Thomas Hess Petersen.

Advokat Jakob Thrane, advokat Thomas Hess Petersen, advokat Julie Skaarup Bergstrøm, advokat Hans Lindstrøm Svendsen, advokatfuldmægtig Maria Lund Pihl, advokat Charlotte Kjærgaard, advokat Mads B. K. Kromann, advokatfuldmægtig Camilla Klingenberg Andersen og advokat Maria G. Erlang Schauman er aktive i det danske advokatsamfund, hvorfor du vil finde dem repræsenteret i flere af følgende foreninger; Advokatsamfundet, Danske Advokater, Danske Strafferetsadvokater, Danske Familierets Advokater, Danske Arveretsadvokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Dansk Selskab for Boligret, Danske Mediatoradvokater, Forening for Værger, Danske Inkassoadvokater, Bestyrelsesadvokater og Danske Insolvensadvokater. I det lokale fynske samfund vil du støde på vores advokater, advokatfuldmægtige og advokatsekretærer i lokale idrætsinstitutioner, bestyrelser, fonde, erhvervsnetværk og foreninger.

Advokater som ser fremad

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er en del af det omkringliggende samfund og tager vores samfundsansvar meget alvorligt. Som vores tre afsnit om medarbejder, miljøet og det omkringliggende samfund illustrerer, så har vi allerede mange initiativer i gang. Vi stopper dog ikke der, da vi altid er ambitiøse for at forbedre os. Så du kan altid være sikker på, at du ved os, finder en yderst kompetent advokat, som gør sit ypperste hver dag for at hjælpe netop dig med din sag. Du kan her finde vores advokater fra Svendborg, hvor du her finder vores afdeling i Ærøskøbing.

Vi er klar til at hjælpe

Tryk på billederne for at læse mere om hver enkelt advokat og deres fokusområder.

LinkedInInstagram