Retssag

Fri proces

Hvis du overvejer at starte en sag i retten, bør du undersøge dine muligheder for fri proces. Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger, når du fører en retssag ved domstolene. Dette er gældende uanset om du vinder eller taber sagen.

Du kan søge om fri proces, hvis du opfylder visse betingelser. Hos AdvokatFyn kan vi hjælpe dig med at undersøge muligheden for fri proces samt ansøge om fri proces for dig.

Retshjælpsforsikring

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan den dække dine omkostninger i forbindelse med visse retssager. Du skal i de fleste tilfælde først tage kontakt til en advokat, som kan rådgive dig om, hvad du skal gøre. Herefter kan advokaten kontakte dit forsikringsselskab, hvis han eller hun mener, at din retshjælpsforsikring eventuelt vil betale.

Hos AdvokatFyn kan vi undersøge muligheden for retshjælpsforsikring for dig, hvis du ønsker at føre en retssag.

Syn og skøn

I en retssag kan der føres syn og skøn, hvor en sagkyndig fagperson foretager en undersøgelse af det, sagen drejer sig om, og efterfølgende kommer med en teknisk og objektiv vurdering.

Der kan kun afholdes syn og skøn, hvis en af parterne i sagen ønsker det og denne part skal selv betale for udgiften (der kan evt. opnås refusion herfor via retshjælpdækning etc.). Hos AdvokatFyn kan vi vurdere, om det er nødvendigt med syn og skøn i din sag og udforme spørgsmål til skønsmanden.

Konfliktløsning

Når man vælger at føre en retssag, er det ofte fordi man er i konflikt med nogen. I stedet for at starte en sag i retten, kan konflikten muligvis også løses gennem konfliktmægling ved hjælp af en advokat.

Gennem konfliktmægling kan parterne ofte komme frem til en konstruktiv løsning, som både sparer dem for meget tid og mange penge. Hos AdvokatFyn står vi klar til hjælpe dig, hvis du ønsker at løse en konflikt gennem konfliktmægling.

Vi er klar til at hjælpe