Guide til valget mellem virksomhedsformer

Personligt ejet virksomhed eller kapitalselskab

Når man skal oprette en virksomhed, må man tage stilling til, hvilken form virksomheden skal drives i. Der findes mange forskellige virksomhedsformer. De fleste virksomheder drives som enten personligt ejede virksomheder eller som kapitalselskaber. I dette indlæg vil vi præsentere disse to virksomhedsformer, og hvorledes de adskiller sig fra hinanden.

Personligt ejede virksomheder

Personligt ejede virksomheder er kendetegnet ved, at ejeren/ejerne hæfter personligt og ubegrænset for hele virksomhedens gæld. Derudover er der ikke nogen kapitalkrav ved personligt ejede virksomheder. Virksomheden kan drives af en enkelt person (enkeltmandsvirksomhed) eller af flere (interessentskab).

Kapitalselskaber

Kapitalselskaber er aktieselskaber og anpartsselskaber. Kapitalselskaber hæfter selv for virksomhedens gæld, dvs. ejeren/ejerne hæfter ikke personligt. Risikoen for ejerne er dermed mindre. Hvis kapitalselskabet skal låne penge i banken, vil banken dog ofte forlange, at ejeren (anpartshaver eller aktionær) påtager sig at hæfte personligt for virksomhedens gæld. Derved mister man fordelen ved selskabsformen i forhold til banken. Alligevel kan reglerne om hæftelse være en fordel: Overfor alle andre end banken vil det kun være kapitalselskabet selv og ikke ejeren/ejeren, der hæfter.

Forskel i startkapital mellem de to virksomhedsformer

Ud over forskellen mellem virksomhederne i forhold til hæftelsen af gæld, så er der forskel mellem personligt ejede virksomheder og kapitalselskaber i forhold til kravet til startkapital. Personligt ejede virksomheder kan etableres uden nogle startkapital. I kapitalselskaber er der derimod krav om, at der indskydes en startkapital; 40.000 kr. i anpartsselskaber og 400.000 kr. i aktieselskaber.

I praksis er forskellen nok ikke helt så stor, som man kunne tro. Selvom lovgivningen ikke indeholder krav til startkapital i personligt ejede virksomheder, er det de færreste virksomheder, der kan sættes i gang uden, at der investeres penge. Der skal måske købes råvarer og maskiner, ligesom eventuelt ansat personale skal aflønnes. Lokalerne skal opvarmes, og måske skal et produkt færdigudvikles, før det kan sælges og skaffe indtægter til virksomheden. Det vil derfor sjældent være kravet til startkapital, der er afgørende for valget af virksomhedsform.

 

Skal man så vælge den ene eller den anden virksomhedsform?

Spørgsmålet kan selvfølgelig ikke besvares generelt, men i det daglige er forskellen nok ikke så stor, som man kunne tro. Udover forskellen i reglerne om hæftelse, der kan have væsentlig betydning, viser forskellene sig navnligt, når virksomheden skal sælges, og når nye ejere skal ind eller gamle skal ud – hvilket jo vil ske før eller siden, hvis virksomheden udvikler sig godt.

Hvis risikoen ved personlig hæftelse for den konkrete virksomhed er nøje overvejet og er til at overskue, kan det ofte være udmærket at starte virksomheden som personligt drevet virksomhed for så senere, når virksomheden har vist sig at være en sund forretning at omdanne den til et kapitalselskab.

Under alle omstændigheder vil vi altid anbefale at søge råd hos os, inden valget mellem virksomhedsformer træffes.

Vores advokater er klar til at hjælpe i Svendborg

Vi er også klar til at hjælpe på Ærø

Følg os på vores sociale medier for flere juridiske guides

LinkedIn
Instagram