AdvokatFyn a/s lader yngre kræfter tage over i direktionen

AdvokatFyn har rokeret i ledelsen, således at 39-årige partner Maria G. Erlang Schaumann er indtrådt som direktør.

Maria blev optaget som partner i AdvokatFyn i 2018. Hun er en velfunderet advokat med et bredt kendskab til samtlige retsområder, men særligt familie- arveretten fylder meget i hendes hverdag. Maria indtrådte som direktør den 8. marts 2021, som er kendt som Kvindernes Internationale Kampdag. Hertil har Maria følgende kommentar:

Jeg er utrolig stolt og beæret over direktørtitlen. Det at offentliggørelsen skete på Kvindernes Internationale Kampdag gør bare glæden endnu større. For mig beviser det, at AdvokatFyn tør gå forrest i en ellers mandsdomineret branche. Hos os bliver alle anerkendt for deres arbejdsindsats og kvalifikationer, uanset køn.”

Maria overtager posten efter partner Lars Skjødt Jensen, der siger:

Direktørskiftet er et naturligt led i AdvokatFyns strategi og et led i planen om generationsskifte, hvor de yngre kræfter skal skabe og danne fremtiden for AdvokatFyn.”

Senest den 1. januar 2021 sluttede 35-årige Julie Skaarup Bergstrøm sig til partnerflokken som følge af det planlagte generationsskifte.

AdvokatFyn beskæftiger 34 medarbejdere, hvoraf 14 er jurister. Virksomheden har kontorer i Svendborg, Ringe og Ærø.