Har du taget stilling til, hvem der skal arve dig, når du ikke er her længere?

Af: Camilla Klingenberg Andersen, 23. maj 2023

Med et testamente kan du bl.a. bestemme, hvad der skal ske med din formue, når du dør.

Hvem skal arve dig?

Hvis du ikke har oprettet et testamente, fordeles arven efter dig efter den til enhver tid gældende arvelovgivning. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal arve dig, og hvordan arven skal fordeles.

Har du har ægtefælle eller børn, er disse dine tvangsarvinger, og en del af arven efter dig er øremærket til dem. Tvangsarven udgør ¼ af arven og den resterende ¾ udgør friarven, som du frit kan fordele ved et testamente. Har du ikke ægtefælle eller børn, kan du frit bestemme over alt det, der falder i arv efter dig.

Hvornår er det relevant med et testamente?

Uanset om du er gift, samlevende eller alene, og uanset om du har børn eller ikke har nogen børn, kan der være mange gode grunde til at oprette et testamente.

Som eksempler kan følgende nævnes:

  • Hvis du ønsker, at din kæreste/samlever skal arve dig – kærester/samlevende arver nemlig ikke automatisk hinanden ligesom ægtefæller.
  • Hvis du ønsker at sikre, at din ægtefælle kan blive boende i jeres ejendom, når du afgår ved døden.
  • Hvis du ikke har nogen arvinger efter arveloven, og du ønsker, at arven skal tilfalde andre end statskassen.
  • Hvis du vil begrænse en eller flere af dine livsarvingers arv til tvangsarven.
  • Hvis du vil tilgodese din samlevers eller ægtefælles børn på lige fod med dine egne.
  • Hvis du vil donere arven efter dig til et velgørende formål.
  • Hvis du ønsker, at arven fra dig skal være en form for særeje.
  • Hvis du ønsker, at venner, fætre, kusiner eller andre, der ikke er arvinger efter arveloven, skal arve dig.

Hvordan opretter du et testamente?

Alle, der er fyldt 18 år og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette et testamente.

Testamentet skal oprettes skriftligt. Det skal underskrives under overværelse af enten en notar i byretten (notartestamente) eller to vidner (vidnetestamente). Hvis du vælger at oprette et notartestamente, bliver det registreret og kommer automatisk frem, når du afgår ved døden. Et vidnetestamente skal du selv sørge for at opbevare på en måde, så det kommer frem, når du afgår ved døden.

Kontakt AdvokatFyn, hvis du ønsker at oprette et testamente, hvor du er garanteret en tryg og professionel rådgivning.