Familieret
Guide i forhold til arv og ugifte samlevende

Arv & ugifte samlevende

Som ugifte samlevende vil I ofte tro, at I automatisk arver efter hinanden, især hvis I har været samboende i mere end to år. Efter to år som samlevende bliver I betragtet som nærmeste pårørende i forhold til pensioner og forsikringer. Men I skal være opmærksomme på, at samlevende ikke arver hinanden, da de juridiske regler for arv er anderledes. Vi vil med dette indlæg derfor understrege vigtigheden i, at samlevende sætter sig ind i arveloven.

Arver man efter hinanden, når man bor sammen som ugifte samlevende?

Svaret er NEJ! Vi vil gerne understrege, at arveloven ikke sikrer nogen arveret mellem ugifte samlevende. Dette ændres ikke, selvom I får børn sammen eller køber fast ejendom sammen. Et muligt scenarie kan derfor være, at I som samlevende køber fast ejendom sammen, hvorefter en af jer på tragisk vis går bort. Arvingerne til den afdøde vil ikke være den efterladte samlever, idet arveloven IKKE begunstiger samlevende i tilfælde af dødsfald. Arven vil tilfalde ens børn, hvis man har det, eller ens forældre.

Hvordan kan man som ugifte samlevende sikre sig?

Hvis I som samlevende ønsker at sikre hinanden bedst muligt, kræver det, at I opretter testamente. Du kan i et testamente tage stilling til, hvordan en del af din arv skal fordeles, og om din samlever skal arve. Børn og børnebørn har status som tvangsarvinger, hvilket berettiger dem til en fjerdedel af arven. Men med et testamente kan du testamentere den resterende ¾ til din samlever.

Det er også muligt at oprette et udvidet samlevertestamente, som i arveretlig henseende stiller samlevende fuldstændigt som ægtefæller.  Der er visse betingelser ved et samlevertestamente, som skal være opfyldt, herunder at man ved førstafdødes død lever på samme fælles bopæl og venter, har eller har haft fælles barn, eller har levet sammen på den fælles bopæl i ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år.

Man har ikke ved oprettelse af samlevertestamente mulighed for at hensidde i uskiftet bo. Dette kræver indgåelse af ægteskab.

Er ægteskab en løsning?

I forbindelse med indgåelse af ægteskab vil din ægtefælle arve. Andelen af arv i et ægteskab kan blive fordelt ud fra de to nedenstående scenarier:

Ægteskab uden testamente og ingen børn, så vil hele arven tilfalde ægtefællen.

Ægteskab uden testamente og med børn, så vil halvdelen af arven tilfalde ægtefællen, mens den resterende halvdel deles mellem børnene.

Har du flere spørgsmål?

Selvom tankerne om dødsfald og arv ikke skal fylde i hverdagen, så kan det sikre din fremtid, hvis du allerede nu tager stilling til situationen, hvis det værst tænkelige skulle ske. Det er derfor en god ide at tage kontakt til en advokat, hvis I som samlever ønsker at sikre hinanden bedst muligt. Hos AdvokatFyn a/s har vi dygtige og kompetente advokater, som står klar til at rådgive og hjælpe jer i forhold til spørgsmål, testamente og lignende.

Vores advokater er klar til at hjælpe dig

Følg os på vores sociale medier for flere juridiske guides

LinkedIn
Instagram