NYHED: Fremsynede ændringer ved advokatkontor

AdvokatFyn i Svendborg

Verden er foranderlig, og som virksomhed skal man altid sikre sig, at man griber de opgaver og de muligheder, der ligger foran en på den bedst tænkelige måde. Derfor har AdvokatFyn a/s taget beslutningen om at sammenlægge kontoret i Ringe og Svendborg, således Ringe-kontoret fra 6. marts 2023 vil kunne findes i Kullinggade 31C i Svendborg.

“Hos AdvokatFyn a/s ser vi en ændring i den måde, kunderne finder os på, og de ydelser, som kunderne efterspørger. Dette vil vi gerne imødegå, så vi kan servicere vores kunder bedst muligt. Vi er overbevist om, at vi gør det ved at samle holdet fra vores kontorer på Fyn.” udtaler Charlotte Kjærgaard partner og advokat ved AdvokatFyn a/s.

Alle kræfterne fra afdelingen i Ringe bliver flyttet til kontoret i Svendborg, hvorfor advokatvirksomheden takker af med Algade 33 efter 70 år.

 

Advokatvirksomheden tilpasser sig tiden

Allerede ved fusionen i 2006 og den senere sammensmeltning med to øvrige Svendborg-baserede advokatvirksomheder, har AdvokatFyn a/s positioneret sig som en fremsynet advokatvirksomhed. Tankerne bag fusionerne og nu sammenlægningen af de to kontorer er de samme, nemlig at booste virksomheden.

“Vi måler det selv på, at vi har en høj tiltrækningskraft ikke kun på kundesiden, men også overfor nye, dygtige medarbejdere, og vi har desuden kunnet byde to nye partnere velkomne inden for de seneste par år. Vi uddanner også både sekretærelever og advokatfuldmægtige.” udtaler Charlotte Kjærgaard videre.

 

Styrkelse af virksomheden

Selvom AdvokatFyns a/s lokale geografiske forankring til en vis grad svækkes, så forsvinder de velkendte ansigter ikke ud af det midtfynske marked. Helt på vanlig vis vil bl.a. Charlotte Kjærgaard være at finde i de lokale netværk og relationer i Ringe og det midtfynske. Ved sammenlægningen af kontorerne i Svendborg vil kunderne ifølge AdvokatFyn a/s opleve et styrket kontor, som drager nytte af at have samlet ekspertisen og arbejdsopgaverne under et tag. Advokatvirksomheden vil fortsætte det store arbejde med at specialuddanne advokater og have kompetencerne til at håndtere mange juridiske områder.

“Det er vores overbevisning, at denne beslutning er ligeså positivt fremsynet, som beslutningen i 2006, og vi glæder os til den nye tid.” afslutter Charlotte Kjærgaard.

 

Evt. henvendelser vedr. denne meddelelse kan ske til:

Partner Charlotte Kjærgaard på ck@advokatfyn.dk

Partner og direktør Maria G. Erlang Schaumann på ms@advokatfyn.dk