Ny lejelov - AdvokatFyns guide
Guide til ny lejelov pr. 1. juli 2022

Ny lejelov vedtaget – AdvokatFyn guider både udlejer og lejer

Er du lejer eller udlejer du ejendom, så vil vi anbefale dig at læse videre, da der er vedtaget en ny lejelov, som kan få betydning for dig.

En ny lejelov blev vedtaget den 1. marts 2022 i Folketinget, og fra den 1. juli 2022 ophæves den tidligere lovgivning på området om lejeforhold vedrørende boliger. Efter den 1. juli 2022 skulle lejeloven gerne fremstå forenklet, moderniseret og lettere tilgængelig for både lejer og udlejer.

Vi vil guide dig igennem den nye lejelov, så du kan være klar til, at den træder i kraft fra den 1. juli 2022.

 

Hvad skal du vide om den nye lejelov?

Hovedformålet med den nye lejelov skal være at skabe et bedre overblik og en lovregulering af området, som er nemmere at forstå. Derfor er den nye lejelov en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, som tidligere har reguleret lejeforhold vedrørende boliger.

Derudover skal lejeloven fremover kun indeholde regler, som vedrører det direkte lejeforhold mellem lejer og udlejer. De myndighedsrelaterede regler, som tidligere har været indskrevet i boligreguleringsloven, vil blive samlet i en ny lov om boligforhold.

 

Guide til de væsentligste ændringer

Selvom den nye lejelov i høj grad er en teknisk sammenskrivning med sproglige og strukturelle ændringer, så er der også foretaget ændringer i selve indholdet, som kan få betydning i praksis. Vi vil her guide dig igennem nogle af de væsentligste ændringer.

Fremlejeforhold

Ved fremleje henviser man til de situationer, hvor lejeren af en lejlighed videreudlejer den til en anden. I den nye lejelov har man forsøgt at sikre fremlejetagerens stilling, ikke mindst i forhold til lejeren, der videreudlejer lejligheden.

Gennemgribende forbedring af lejlighed

Når der sker gennemgribende forbedring af en lejlighed, kan udlejeren opkræve en væsentligt højere leje. Hvornår en lejlighed kan betragtes som gennemgribende forbedret, er i den nye lejelov blevet strammet yderligere.

Administrative ændringer

Der forventes udsendt en ny godkendt typeformular inden lovens ikrafttræden. Det er meget vigtigt, at man anvender den rigtige typeformular, da anvendelse af en ikke godkendt formular kan have vidtrækkende konsekvenser for lejevilkårene.

Hvis du er udlejer, er det en god ide allerede nu at afsætte tid i kalenderen til opdateringer af paragrafhenvisninger og implementering af de nye bestemmelser i lejekontrakter og andre skabeloner i forbindelse med lejeforhold.

 

Vil du vide mere?

Selv efter sammenskrivningen af lejeloven er det fortsat et område, der er svært tilgængelig med mange problemstillinger, som kommer bag på mange.

Har du brug for rådgivning omkring lejeloven, anbefaler vi dig at søge rådgivning hos en advokat. Vi har i AdvokatFyn a/s en række advokater, der har særlig indsigt i lejelovgivningen, som du er velkommen til at kontakte med tvivlsspørgsmål.

Vores advokater er klar til at hjælpe i Svendborg

Vi er også klar til at hjælpe på Ærø

Følg os på vores sociale medier for flere juridiske nyheder

 

LinkedIn
Instagram